Polityka Prywatności Car Gwarant Sp. z o.o.

 
Administratorem Danych Osobowych zwanym dalej "Administratorem" jest Car Gwarant Sp. z o.o.
W naszym Serwisie możesz znaleźć informacje dotyczące aktualnych wydarzeń realizowanych przez Administratora, obejrzeć materiały zdjęciowe i video, przeczytać opis naszych  usług, dowiedzieć się o możliwościach współpracy lub też otrzymać najnowsze informacje.
Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z serwisu.Zastosowaliśmy nowe procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli dla zabezpieczenia posiadanych danych. 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
W celu skontaktowania się z Administratorem ochrony danych skorzystaj z @ lub adresu poniżej: 
  • adres siedziby z dopiskiem „Ochrona Danych” 
  • adres email: biuro@cargwarant.pl 
Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług Administratora.
W odniesieniu do usług Administrator Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów. 
Twoje dane będziemy także przetwarzać do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z ze zgłoszenia dokonanego poprzez formularze kontaktowe dostępne w Serwisie. 
W odniesieniu do usług Administrator w ramach Serwisu Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). 
Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych Administrator oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usług, udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).
Podanie danych w celu realizacji usług Administrator jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona. 
Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach Serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych: 
prawo dostępu do Twoich danych, 
prawo żądania sprostowania danych, 
prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
                                             
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administrator może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie zmiana nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Serwisu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.